1
2 ผก
3 ผกผงก
4 ผกผัน
5 ผกา
6 ผกากรอง
7 ผกาย
8 ผการาย
9 ผกเรือก
10 ผคม
11 ผง
12 ผงก
13 ผงขาว
14 ผงคลี
15 ผงชูรส
16 ผงซักฟอก
17 ผงฟู
18 ผงม
19 ผงร
20 ผงอน
21 ผงอบ
22 ผงะ
23 ผงาด
24 ผงเข้าตาตัวเอง
25 ผง่าน
26 ผจง
27 ผจญ
28 ผจญภัย
29 ผจัญ
30 ผจาน
31 ผชุม
32 ผณิ
33 ผณิน
34 ผณินทร
35 ผณินทรสมพัตสร
36 ผณิศวร
37 ผด
38 ผดุง
39 ผดุงครรภ์
40 ผทม
41 ผทมเพลิง
42 ผนบบ้านหล่อ
43 ผนวก
44 ผนวช
45 ผนัง
46 ผนิด
47 ผนึก
48 ผม
49 ผมขอ... ดิฉันขอ...
50 ผมจุก
51 ผมชิงเกิล
52 ผมดอกกระทุ่ม
53 ผมทรงมหาดไทย
54 ผมทัด
55 ผมนาง
56 ผมบ๊อบ
57 ผมปีก
58 ผมมวย
59 ผมมหาดไทย
60 ผมม้า
61 ผมรองทรง
62 ผมลานบิน
63 ผมสองสี
64 ผมหลักแจว
65 ผมเปีย
66 ผมเป๋
67 ผมแกละ
68 ผมโป่ง
69 ผมไฟ
70 ผยอง
71 ผย่ำเผยอ
72 ผรณ-
73 ผรณาปีติ
74 ผรสุ
75 ผริต
76 ผริต-
77 ผรุพก
78 ผรุส-
79 ผรุสวาจา
80 ผรุสวาท
81 ผล
82 ผลก
83 ผลคุน
84 ผลคุนี
85 ผลคุนีบูรพมาส
86 ผลง
87 ผลพลอยได้
88 ผลลัพธ์
89 ผลอ
90 ผละ
91 ผละงาน
92 ผลัก
93 ผลักดัน
94 ผลักภาระ
95 ผลักไส
96 ผลัด
97 ผลัดเปลี่ยน
98 ผลัดแผ่นดิน
99 ผลับ
100 ผลัวะ

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 13