ผกผัน

ความหมายของคำ

 • ก.

  หกหัน, ผันกลับ.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. ผกผัน v.
  • shift
  • turn over
  • turn around
  • veer around
 2. ผกผัน adj.
  • inverse
  • turned around