ผก

ความหมายของคำ

  • ก.

    หกกลับ, ปก

  • แอบ, ซ่อน, ดัก.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. ผก v.
    • turn round