ผงคลี

ความหมายของคำ

  • น.

    ฝุ่นละเอียด, ละออง.