ผดุง

ความหมายของคำ

 • ผะดุง

  ก.

  ประดุง, คํ้า, คํ้าจุน, ระวัง, อุดหนุน.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. ผดุง (RID) v.
  • maintain
  • uphold
  • back up
  • sustain
  • support
เรียนภาษาอังกฤษ