ผทมเพลิง

ความหมายของคำ

  • ก.

    อยู่ไฟ.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ผทมเพลิง (RID) v.
    • lie by the fire after childbirth
เรียนภาษาอังกฤษ