ผทม

ความหมายของคำ

  • ผะทม

    ก.

    นอน (ใช้แก่เจ้านาย), ประทม หรือ บรรทม ก็ใช้.

    (ข. ผฺทํ).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ผทม (RID) v.
    • sleep
เรียนภาษาอังกฤษ