ผนิด

ความหมายของคำ

  • ผะหฺนิด

    ก.

    ปิดให้แน่น เช่น พอเขียนหมดเข้าผนิดปิดตรา (อิเหนา).