ผมทัด

ความหมายของคำ

  • น.

    ทรงผมผู้หญิงที่มีผมยื่นยาวทั้ง ๒ ข้างจอนผมสำหรับทัดหู.