ผรณ-

ความหมายของคำ

  • ผะระนะ-

    น.

    การแผ่ไป, การซ่านไป.

    (ป.).