ผรุสวาท

ความหมายของคำ

 • -, ผะรุสะวาด, ผะรุดสะวาด

  น.

  คำหยาบ.

  (ป.).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. ผรุสวาท (RID) n.
  • abusive language
  • obscene language
  • obscene words
  • vulgar words
  • curses
  • expletive