ผลักไส

ความหมายของคำ

 • ก.

  ดันให้ห่างตัวไป, โดยปริยายหมายความว่า ขับไล่ไป.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. ผลักไส v. exp.
  • get rid of
  • repel
  • push away
  • exclude