101 ผกผงก
102 ผกผัน
103 ผกา
104 ผกากรอง
105 ผกาย
106 ผการาย
107 ผกเรือก
108 ผคม
109 ผง
110 ผงก
111 ผงขาว
112 ผงคลี
113 ผงชูรส
114 ผงซักฟอก
115 ผงฟู
116 ผงม
117 ผงร
118 ผงอน
119 ผงอบ
120 ผงะ
121 ผงาด
122 ผงเข้าตาตัวเอง
123 ผง่าน
124 ผจง
125 ผจญ
126 ผจญภัย
127 ผจัญ
128 ผจาน
129 ผชุม
130 ผณิ
131 ผณิน
132 ผณินทร
133 ผณินทรสมพัตสร
134 ผณิศวร
135 ผด
136 ผดุง
137 ผดุงครรภ์
138 ผทม
139 ผทมเพลิง
140 ผนบบ้านหล่อ
141 ผนวก
142 ผนวช
143 ผนัง
144 ผนิด
145 ผนึก
146 ผม
147 ผมขอ... ดิฉันขอ...
148 ผมจุก
149 ผมชิงเกิล
150 ผมดอกกระทุ่ม
151 ผมทรงมหาดไทย
152 ผมทัด
153 ผมนาง
154 ผมบ๊อบ
155 ผมปีก
156 ผมมวย
157 ผมมหาดไทย
158 ผมม้า
159 ผมรองทรง
160 ผมลานบิน
161 ผมสองสี
162 ผมหลักแจว
163 ผมเปีย
164 ผมเป๋
165 ผมแกละ
166 ผมโป่ง
167 ผมไฟ
168 ผยอง
169 ผย่ำเผยอ
170 ผรณ-
171 ผรณาปีติ
172 ผรสุ
173 ผริต
174 ผริต-
175 ผรุพก
176 ผรุส-
177 ผรุสวาจา
178 ผรุสวาท
179 ผล
180 ผลก
181 ผลคุน
182 ผลคุนี
183 ผลคุนีบูรพมาส
184 ผลง
185 ผลพลอยได้
186 ผลลัพธ์
187 ผลอ
188 ผละ
189 ผละงาน
190 ผลัก
191 ผลักดัน
192 ผลักภาระ
193 ผลักไส
194 ผลัด
195 ผลัดเปลี่ยน
196 ผลัดแผ่นดิน
197 ผลับ
198 ผลัวะ
199 ผลา
200 ผลาญ

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 13