1
2 ฟก
3 ฟกช้ำ
4 ฟกช้ำดำเขียว
5 ฟรักโทส
6 ฟรี
7 ฟรีบาร์
8 ฟลูออรีน
9 ฟอก
10 ฟอกน้ำตาล
11 ฟอกผ้า
12 ฟอกพยาน
13 ฟอกหนัง
14 ฟอกเงิน
15 ฟอกโลหิต
16 ฟอง
17 ฟองกาม
18 ฟองทะเล
19 ฟองน้ำ
20 ฟองฟอด
21 ฟองมัน
22 ฟองเต้าหู้
23 ฟอด
24 ฟอดแฟด
25 ฟอน
26 ฟอนเฟะ
27 ฟอร์มาลดีไฮด์
28 ฟอร์มาลิน
29 ฟอสฟอรัส
30 ฟอสเฟต
31 ฟะฟัด
32 ฟะฟั่น
33 ฟะฟ่าย
34 ฟัก
35 ฟักข้าว
36 ฟักตัว
37 ฟักทอง
38 ฟักฟุ้น
39 ฟักฟูม
40 ฟักเหลือง
41 ฟัง
42 ฟังก์ชัน
43 ฟังขึ้น RU
44 ฟังความข้างเดียว
45 ฟังหูไว้หู
46 ฟังออก
47 ฟังได้
48 ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด
49 ฟัด
50 ฟัดเฟียด
51 ฟัน
52 ฟันคลื่น
53 ฟันช้าง
54 ฟันดาบ
55 ฟันถาวร
56 ฟันน้ำนม
57 ฟันปลา
58 ฟันฝ่า
59 ฟันฟาง
60 ฟันม้า
61 ฟันหนู
62 ฟันหลอ
63 ฟันเขยิน RU
64 ฟันเฟือง
65 ฟันเลื่อย
66 ฟันแท้
67 ฟั่น
68 ฟั่นเฝือ
69 ฟั่นเฟือน
70 ฟั้น
71 ฟาก
72 ฟากฟ้า
73 ฟาง
74 ฟางลอย
75 ฟาด
76 ฟาดหัว
77 ฟาดหัวฟาดหาง
78 ฟาดเคราะห์
79 ฟาทอม
80 ฟาน
81 ฟานดำ
82 ฟาย
83 ฟายน้ำตา
84 ฟายมือ
85 ฟาร์ม
86 ฟาสซิสต์
87 ฟิด
88 ฟิต
89 ฟิตเครื่อง
90 ฟิบ
91 ฟิล์ม
92 ฟิวส์
93 ฟิสิกส์
94 ฟีก
95 ฟี่
96 ฟี้
97 ฟืดฟาด
98 ฟืน
99 ฟืม
100 ฟื้น

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 2