ฟองกาม

ความหมายของคำ

  • ก.

    กำเริบกาม.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ฟองกาม (RID) v.
    • feel a sexual desire
เรียนภาษาอังกฤษ