ฟังความข้างเดียว

ความหมายของคำ

  • ก.

    เชื่อถือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ฟังความข้างเดียว v. exp.
    • listen to one-sided only
เรียนภาษาอังกฤษ