ฟันเลื่อย
ลักษณนาม: ซี่

ความหมายของคำ

  • น.

    ลายคดกริชอย่างลายฟันปลา.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ฟันเลื่อย n. exp.
    • sawtooth
เรียนภาษาอังกฤษ