ภณะ

ความหมายของคำ

  • พะ-

    แบบ

    ก.

    กล่าว, พูด, บอก.

    (ป., ส.).