ภฤดก

ความหมายของคำ

  • พฺรึ-

    น.

    ลูกจ้าง.

    (ส. ภฤตก; ป. ภตก).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ภฤดก (RID) n.
    • employee
เรียนภาษาอังกฤษ