ภวปาระ

ความหมายของคำ

  • น.

    ฝั่งแห่งภพ คือ นิพพาน.

    (ป.).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ภวปาระ n.
    • nirvana
เรียนภาษาอังกฤษ