ภวังค-

ความหมายของคำ

 • พะวังคะ-

  น.

  ส่วนที่สืบต่อระหว่างปฏิสนธิกับจุติ มิได้เสวยอารมณ์ในทวารทั้ง ๖ มีจักษุทวารเป็นต้น.

  (ป.)

 • ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. ภวังค- (RID) pref.
  • subconsciousness
เรียนภาษาอังกฤษ