ภักษ-

ความหมายของคำ

 • พักสะ-

  น.

  เหยื่อ, อาหาร.

  (ส. ภกฺษ; ป. ภกฺข).

 • พักสะ-

  ก.

  กิน.

  (ส. ภกฺษ; ป. ภกฺข).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. ภักษ- (RID) n.
  • food
 2. ภักษ- (RID) v.
  • eat
เรียนภาษาอังกฤษ