ภัณฑ-

ความหมายของคำ

 • น.

  สิ่งของ, เครื่องใช้.

  (ป.; ส. ภาณฺฑ).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. ภัณฑ- pref.
  • product
  • wares
  • goods
เรียนภาษาอังกฤษ