1
2 รก
3 รกชัฏ
4 รกช้าง
5 รกบิน
6 รกฟ้า
7 รกราก
8 รกร้าง
9 รกเรี้ยว
10 รกเรื้อ
11 รง
12 รงกุ์
13 รงค-
14 รงควัตถุ
15 รงค์
16 รงรอง
17 รจนา
18 รจิต
19 รจเรข
20 รจเลข
21 รชกะ
22 รชตะ
23 รชนิ
24 รชนี
25 รชนีกร
26 รชนีจร
27 รชะ
28 รณ
29 รณ-
30 รณภู
31 รณภูมิ
32 รณรงค์
33 รณสถาน
34 รณเกษตร
35 รด
36 รดน้ำ
37 รดี
38 รตนะ
39 รตะ
40 รติ
41 รถ
42 รถ-
43 รถกระบะ
44 รถกุดัง
45 รถคฤห
46 รถจักร
47 รถจักรยาน
48 รถจักรยานยนต์
49 รถจี๊ป
50 รถฉุกเฉิน
51 รถดับเพลิง
52 รถด่วน RU
53 รถตีนตะขาบ RU
54 รถตุ๊ก ๆ
55 รถตู้
56 รถถีบ
57 รถถ่อ
58 รถทัวร์
59 รถทัศนาจร
60 รถนอน
61 รถนาค
62 รถบดถนน
63 รถบรรทุก
64 รถบุปผชาติ
65 รถบ้าน
66 รถประจำทาง
67 รถประทุน
68 รถประเทียบ
69 รถปรับอากาศ
70 รถปุงคพ
71 รถปุงควะ
72 รถพยาบาล
73 รถพระที่นั่ง
74 รถพระที่นั่งรอง
75 รถพระประเทียบ
76 รถพ่วง
77 รถม้า
78 รถยนต์
79 รถยนต์ราง
80 รถยา
81 รถรับจ้าง
82 รถราง
83 รถร่วม
84 รถลาก
85 รถวิทยุ
86 รถศึก
87 รถสปอร์ต
88 รถสองล้อ
89 รถสองแถว
90 รถสะเทินน้ำสะเทินบก
91 รถสามล้อ
92 รถสิบล้อ
93 รถส่วนบุคคล
94 รถหลวง
95 รถหวอ
96 รถานึก
97 รถเกราะ RU
98 รถเก๋ง RU
99 รถเข็น
100 รถเครื่อง

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 27