1
2 ว|ด|ป
3 วก
4 วกวน
5 วกะ
6 วกุละ
7 วง
8 วงกต
9 วงกบ
10 วงกลม
11 วงการ
12 วงก์
13 วงจร
14 วงจรชีวิต
15 วงจรปิด
16 วงจรเปิด
17 วงนอก
18 วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
19 วงพาด
20 วงมโหรี
21 วงรี
22 วงวัง
23 วงศ-
24 วงศกร
25 วงศา
26 วงศาคณาญาติ
27 วงศ์
28 วงศ์ทศกัณฐ์
29 วงศ์วาน
30 วงษ์
31 วงเครื่องสาย
32 วงเครื่องสายผสม
33 วงเงิน
34 วงเดือน
35 วงเล็บ
36 วงเล็บปีกกา
37 วงเล็บเหลี่ยม
38 วงเวียน
39 วงแขน
40 วงแหวน
41 วงใน
42 วจนะ
43 วจะ
44 วจา
45 วจี
46 วจีกรรม
47 วจีทุจริต
48 วจีวิภาค
49 วจีสุจริต
50 วจีเภท
51 วชะ
52 วชิร-
53 วชิรปาณี
54 วชิรหัตถ์
55 วชิระ
56 วชิราวุธ
57 วฏะ
58 วฏาการ
59 วฏุมะ
60 วณ-
61 วณบัตร
62 วณพันธน์
63 วณะ
64 วณิช
65 วณิชชา
66 วณิชชากร
67 วณิชยา
68 วณิชย์
69 วณิพก
70 วดี
71 วต-
72 วตะ
73 วทนะ
74 วทะ
75 วทัญญุตา
76 วทัญญู
77 วทานิย-
78 วธ-
79 วธกะ
80 วธุกา
81 วธู
82 วน
83 วน-
84 วนจร
85 วนจรก
86 วนภู
87 วนภูมิ
88 วนศาสตร์
89 วนสณฑ์
90 วนสัณฑ์
91 วนอุทยาน
92 วนัปติ
93 วนัส
94 วนัส-
95 วนัสบดี
96 วนา
97 วนาดร
98 วนาดอน
99 วนานต์
100 วนาลัย

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 11