1 ฤๅษีผสม
2
3 ษมา
4 ษมายุมแปลง
5 ษัฏ
6 ษัฏกะ
7 ษัฑ
8 ษัณ
9 ษัษ
10 ษัษฏี
11 ษัษฐะ
12 ษัษฐี
13 โษฑศะ
14 โษฑศัน

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย