ษัฏกะ

ความหมายของคำ

  • สัดตะกะ

    น.

    หมวด ๖ คือรวมสิ่งละ ๖.

    (ส.; ป. ฉกฺก).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. ษัฏกะ (RID) X
    • sixth
เรียนภาษาอังกฤษ