สกฏภาระ

ความหมายของคำ

  • -พาระ

    น.

    ของบรรทุกเกวียน.