สดับ

ความหมายของคำ

 • สะดับ

  ก.

  ตั้งใจฟัง เช่น สดับพระธรรมเทศนา, มักใช้เข้าคู่กับคำ ตรับฟัง เป็น สดับตรับฟัง

  (ข. สฎาบ่).

 • วรรณ

  ได้ยิน เช่น ถึงแม้ว่าจะสนิทนิทรา ก็ผวาเมื่อสดับศัพท์เสียงพี่ (วิวาหพระสมุท).

  (ข. สฎาบ่).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. สดับ v.
  • listen
เรียนภาษาอังกฤษ