1
2 หก
3 หกคว่ำ
4 หกคะเมน
5 หกบท
6 หกล้ม
7 หกหัน
8 หกเหียน
9 หกโล่
10 หง
11 หงก ๆ
12 หงส-
13 หงสคติ
14 หงสบาท
15 หงสรถ
16 หงสราช
17 หงสลีลา
18 หงสโปดก
19 หงส์
20 หงส์ทอง
21 หงส์ร่อนมังกรรำ
22 หงส์ลีลา
23 หงส์หยก
24 หงส์แล่น
25 หงอ
26 หงอก
27 หงองแหงง
28 หงอด
29 หงอด ๆ
30 หงอน
31 หงอนชบา
32 หงอนไก่
33 หงอนไก่ทะเล
34 หงอนไก่ไทย
35 หงอย
36 หงอยก๋อย
37 หงอยเหงา
38 หงัก
39 หงัก ๆ
40 หงับ ๆ
41 หงาย
42 หงายท้อง
43 หงายบาตร
44 หงายหลัง
45 หงำ
46 หงำเหงอะ
47 หงำเหงือก
48 หงิก
49 หงิก ๆ งอ ๆ
50 หงิกงอ
51 หงิง ๆ
52 หงิม
53 หงิม ๆ
54 หงิม ๆ หยิบชิ้นปลามัน
55 หงึก ๆ
56 หงึกหงัก
57 หงุง ๆ หงิง ๆ
58 หงุงหงิง
59 หงุดหงิด
60 หงุบ
61 หงุบ ๆ
62 หงุบหงับ
63 หงุ่ย
64 หง่อง ๆ
65 หง่อม
66 หง่อย
67 หง่าง
68 หง่าว
69 หญิง
70 หญิงงามเมือง
71 หญิงนครโสภิณี
72 หญิงนครโสเภณี
73 หญิงสามผัว
74 หญิงโสด
75 หญิงโสเภณี
76 หญิบ
77 หญ้า
78 หญ้ากระจาม
79 หญ้าขัด
80 หญ้าขัดหลวง
81 หญ้าขัดใบยาว
82 หญ้างวงช้าง
83 หญ้างวงช้างหลวง
84 หญ้าจาม
85 หญ้าดอกขาว
86 หญ้าต้อมต๊อก
87 หญ้าถอดปล้อง
88 หญ้าน้ำดับไฟ
89 หญ้าบัว
90 หญ้าปันยอด
91 หญ้าปากคอก
92 หญ้าปีนตอ
93 หญ้าฝรั่น
94 หญ้าพริกพราน
95 หญ้าพันงู
96 หญ้ายองไฟ
97 หญ้ายาง
98 หญ้ายายเภา
99 หญ้ารกช้าง
100 หญ้ารากขาว

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 12