อกอีแป้นแตก

ความหมายของคำ

  • อ.

    คำพูดที่เปล่งออกมาเมื่อตกใจเป็นต้น (ใช้แก่ผู้หญิง).