อฆะ

ความหมายของคำ

 • อะคะ

  น.

  ความชั่ว, บาป, ความทุกข์ร้อน.

  (ป., ส.).

 • อะคะ

  น.

  อากาศ, ฟ้า.

  (ป.).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. อฆะ (RID) n.
  • evil
  • malignance
  • demerit
 2. อฆะ (RID) n.
  • air
  • sky