องคาพยพ

ความหมายของคำ

 • องคาบพะยบ, องคาพะยบ

  น.

  ส่วนน้อยและใหญ่แห่งร่างกาย, อวัยวะน้อยใหญ่.

  (ป. องฺค+ อวยว).

 • ดู องค-, องค์.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู องค-

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. องคาพยพ (MEDIC) n.
  • the constituents parts of the body
  • organs of the body
 2. องคาพยพ n.
  • organ of an institution