อจิร-

ความหมายของคำ

  • อะจิระ-

    ว.

    ไม่นาน.

    (ป., ส.).