อชะ

ความหมายของคำ

  • น.

    แพะ.

    (ป., ส.).