อณู

ความหมายของคำ

 • น.

  มาตราวัดโบราณ ๓๖ ปรมาณู เป็น ๑ อณู.

  (ป., ส. อณุ).

 • ว.

  เล็ก, น้อย

  (ป., ส. อณุ).

 • ละเอียด.

  (ป., ส. อณุ).

 • น.

  ส่วนของสารที่ประกอบด้วยปรมาณู.

  (ป., ส. อณุ).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. อณู n.
  • molecule
 2. อณู adj.
  • fine
  • slight
  • pulverized
  • tiny
  • small
  • little
  • trivial
  • minute